Processing...

Վիրտուալ դիմահարդարում

Your file upload has been cancelled. This file type is not allowed.

Դիմահարդարվել

Վերբեռնել իմ լուսանկարը

Լուսանկարվել


ԿԱՄ


Ընտրել մոդել

  Խորհուրդներ լուսանկարվելու վերաբերյալ

  1. Լուսանկարվեք առանց դիմահարդարման (կարող եք օգտագործել թեթև կոսմետիկա, օրինակ՝ դիմափոշի)
  2. Հեռացնել բոլոր աքսեսուարները
  3. Դեմքը պետք է լինի բաց, հետևաբար հետ տարեք մազերը։
  4. Լուսանկարվեք պայծառ, համաչափ լուսավորված սենյակում։ Նախընտրելի տարբերակ է լուսանկարվել դրսում ամպամած եղանակին։
  5. Կանգնեք սպիտակ պատի մոտ։
  6. Ֆոտոխցիկը պահեք Ձեր դեմքին։

  Վատ օրինակ

  bad-exampleՄութ լուսանկար
  bad-exampleԱնհամաչափ լուսավորություն
  bad-exampleԱղոտ լուսանկար
  bad-exampleԴեմքը փակ է։

  Լավ օրինակ

  good example

  Լավ օրինակ

  Վերբեռնել լուսանկար

  Լուսանկարները չեն տարածվի առանց Ձեր համաձայնության

  Լուսանկարվել

  1. Նայեք Ֆոտոխցիկին
  2. Համոզվեք, որ լուսավորությունը լավ է։
  3. Լուսանկարվեք հետ սանրված մազերով, եթե ցանկանում եք փորձել նաև սանրվածքներ։

  1. good example
  2. good example

  Ցանկանու՞մ եք կտրել լուսանկերը։

  1. Տեղաշարժեք կետերը լուսանկարը կտրելու համար։

  Համոզվեք, որ Ձեր դեմքը քառակուսու մեջ է։

  ՔԱՅԼ 1/3․ Խնդրում ենք եզրագծել աչքերը և շուրթերը։

  ՔԱՅԼ 2/3․ Խնդրում ենք կետերով եզրագծել Ձեր աչքերը։

  (Կրկնակի սեղմեք կետեր ավելացնելու համար)։

  Քայլ 3/3 Խնդրում ենք եզրագծել շուրթերը

     Տարածք
     • 1
     • 2
     • 3
     Խտություն

      Սեղմեք և տեղաշարժեք ուրվագծերը՝ ճիշտ դիրքի բերելու համար կամ օգտագործեք ներքևի գործիքները։

      ՉԱՓՍԸ
      ՇՐՋԵԼ
      ԼԱՅՆՔ
      ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ